Vedení Volejbalového klubu České Budějovice se vyjadřuje k hromadnému e-mailu pana Bc. Jiřího Popelky, předsedy Jihočeského krajského volejbalového svazu (JKVS).

Vyjádření klubu k hromadnému e-mailu Bc. Jiřího Popelky, předsedy JKVS


Ve středu 30. 9. 2020 obdrželo vedení a další členové VK České Budějovice e-mail s předmětem: „Pomozte volejbalu v kraji, volte J. Popelku“, odeslaný panem Bc. Jiřím Popelkou z e-mailové adresy jihoceskykraj@cvf.cz.

Ve výše uvedeném hromadném e-mailu, který byl zřejmě rozeslán mezi větší počet členů Českého volejbalového svazu (ČVS) v celém Jihočeském kraji, vyzývá pan Popelka z pozice předsedy JKVS k přímé podpoře jeho osoby v právě probíhajících krajských volbách, a to zakroužkováním jeho jména na volebním lístku kandidující politické strany.

VK České Budějovice nesouhlasí a distancuje se od takové formy předvolební agitace směrem k volejbalové veřejnosti a považuje ji za zneužití postavení a z něj vyplývajících pravomocí pana Popelky ve strukturách ČVS k osobnímu, politickému prospěchu.

Posláním JKVS coby organizační jednotky ČVS by mělo být zejména vytváření podmínek pro rozvoj volejbalu v Jihočeském kraji, a to v mezích stanov a dalších závazných předpisů ČVS. Využití e-mailových kontaktů na členy ČVS v Jihočeském kraji za účelem oslovení potenciálních voličů konkrétní politické strany kandidující v komunálních volbách je dle našeho názoru neetické a v rozporu s výše uvedeným posláním, které by mělo být primárně apolitické.

Volejbalový klub České Budějovice, z.s.

Foto: Blanka Popelková

Text: Jihostroj CB