Volejbal se začal hrát v Evropě zásluhou amerických okupačních armád po skončení 1. světové války. Do Prahy ho přivedl Čechoameričan Jan Ámos Pipal, tělovýchovný instruktor mezinárodní organizace YMCA a v této době asistent ústředního trenéra atletů USA. Na přelomu léta a podzimu 1919 uspořádalo v Praze ministerstvo národní obrany šestitýdenní kurz armádních tělovýchovných instruktorů Čech a Moravy. Hlavní náplní byla atletika, doplněná nácvikem nových, tzv. „amerických her“ (basketbal, pushball, volejbal). Pražské veřejnosti byly tyto hry poprvé předvedeny J.A.Pipalem na cvičišti Sokola Žižkov v červenci 1920. YMCA, která po odchodu americké armády zdědila její sportovní vybavení včetně volejbalových sítí a míčů je považována za hlavního propagátora volejbalu v jeho začátcích. YMCA dala dohromady první pravidla a začala združovat první družstva. Tak vznikl v roce 1921 jakýsi první volejbalový svaz.

VŠ Praha – Dukla Kolín 1963 na Albertově

První družstva vznikala pod Strakovou akademíí. Díky vzájemným soubojům rychle rostla i úroveň. V roce 1924 byl v Praze založen Československý volejbalový a basketbalový svaz  a na kurtech YMCA Olomouc bylo sehráno první mistrovství republiky mužů, jehož vítězem se stala Strakova akademie. ČVaBS se stal nejstarší volejbalovou federací v Evropě a druhou nejstarší na světě (v Uruguay založena již v roce 1916)

Posléze se zapojil i Sokol. Ze začátku byl volejbal přehlíženým sportem, ale díky vzrůstající oblibě se v roce 1926 začaly organizovat první přebory ČOS. Zůčastňovali se jek muži, tak ženy a dorost.

Během 2. světové války došlo k všeobecnému útlumu rozvoje volejbalu. Část volejbalistů během války přešla na populárnější basketbal, který byl společným svazem zvýhodňován. Díky tomu se svazy hned po válce rozdělily. Samostatný Český volejbalový svaz tedy vznikl 1946.

Podle mého názoru jsou tři události důležité pro český volejbal. První je představení volejbalu českým vojákům v roce 1919. Druhý je založení volejbalového svazu pod taktovkou YMCA v roce 1921 a třetí je vystoupení volejbalu ze společného svazu s basketbalem v roce 1946, kdy vznikl regulérní Český volejbalový svaz.

Kdy se tedy má slavit oněch 100 let? Je to vlastně jedno. Než slavit výročí, bych radši nějaký úspěch na mezinárodním poli, kterého se nám žalostně nedostává.